מה עושים במקרה של תאונת דרכים

במקרה של תאונות דרכים יש לרשום את הפרטים המזהים של כל הנהגים המעורבים בתאונת הדרכים:

 • שם מלא
 • תאריך לידה
 • מס' תעודת זהות
 • כתובת מלאה
 • מס' רישיון הנהיגה
 • סוג ביטוח קיים (חובה / מקיף / צד ג)
 • שם סוכן הביטוח
 • שם חברת הביטוח
 • מס הפוליסה
 • סוג הרכב המעורב בתאונה לרבות צבע הרכב
 • מס' רישוי
 • מס' טלפון בית + נייד

עדים – יש לרשום את הפרטים האישיים ומס' הטלפון שלהם.

צילום זירת האירוע – במידה ויש ברשותכם או ברשות חבריכם מצלמה, יש לתעד את זירת האירוע, כלי הרכב המעורבים בתאונה לרבות מס' רישוי ואת כל פגיעות ברכבים השונים, מומלץ להעביר את התמונות לגיבוי למכשיר נוסף (טלפון נייד או מחשב).

הכנת טופס תיאור התאונה – מומלץ לבצע רישום של תהליך התאונה לרבות פירוט הרכבים המעורבים, ותרשים מסודר של האירוע.
תהליך זה יסייע לאחר מכן בהגשת תביעה מסודרת לחברת הביטוח.