פוליסת ביטוח אש למעסיקים מעניקה כיסוי מקיף מפני סיכוני אש. הפוליסה כוללת גם נזקי פריצה, נזקי מים ושיטפון, רעידת אמה ונזקי טבע.