פוליסת ציוד אלקטרוני מעניקה כיסוי מפני מבחר סיכונים הקיימים לציוד אלקטרוני בעסק שלך כגון: מחשבים, שרתים, תוכנות ועוד.

הביטח מכסה מפני תאונה, גניבה, שריפה ונזקים נוספים.

קיימות הרחבות לכיסוי:

  • הוצאות שחזור מידע שאבד
  • הוצאות תפעול עד לתיקון הנזק