ביטוח זה נחלק לשלושה חלקים:

  1. כיסוי העסק עצמו: אובדן הכנסות כתוצאה מניעת גישה למערכות המחשב , מניעת שירות, פגיעה במוניטין, נזק למערכות עצמן ותשלום כופר במקרה סחיטה.
  2. כיסוי צד ג:  נזק פיננסי טהור הנגרם כתוצאה מאירועי סייבר שגרם לדליפה של צדדים שלישיים והחדרת וירוסים למחשבי צד ג
  3. שרותי ניהול אירוע: תגובה מהירה של אנשי מקצוע מטעם המבטחים לאתר את החדירה ולתקן אותה