מעניק הגנה לדירקטורים ונושאי משרה מפני תביעות בגין מעשה שלא כדין אשר ארע או נטען שארע במסגרת תפקידם בחברות ציבוריות, חברות פרטיות ועמותות.