אובדן או נזק לרכוש המבוטח בעת הובלתו כתוצאה מאש, התפוצצות, התנגשות והתפכות כלי הרכב המוביל.

ניתן לרכוש הרחבה המכסה נזקיים לצדדים שלילים.