פוליסת ביטוח לעסקים המעניקה לך כיסוי בגין אחריות העסק המבוטח, נזקי גוף ורכוש הנגרמו לצד שלישי כולל הוצאות הגנה משפטית