פוליסה זו מעניקה כיסוי מקיף והגנה רחבה מפני אובדן או נזק לכספי העסק בהימצאם בכספת או בזמן העברתם.

וכן כיסוי בגין נזק לכספים כתוצאה משריפה פריצה או נזקי טבע.