נועד להעניק הגנה עבור חברה ועובדיה בגין כשל כמתן שירות מקצועי ו/או כשל טכנולוגי אשר גרמו נזק כספי ללקוחות החברה.